Младежки организации обединяват сили за опазване на природата

неделя, 25 април 2010

Споразумение за съвместна работа и сътрудничество за бъдещи инициативи подписаха ръководствата на Сдружение „Младежки Глас“ и Сдружение „Природа за България“. Общата цел на двете организации е да си сътрудничат за опазване на околната среда и възпитаване на ценности сред младите да се грижат за по-чиста природа около нас.  Клуб „Екология“ към Сдружние „Младежки глас“ вече е реализирал няколко инициативи, сред които засаждане на дръвчета, почистване на гората около Ветрен и събиране на мнения за „Бяла книга“, от гражданите на Бургас, за по-добра екология. pic_sporazumenie_mg_pzb_01.jpgСНЦ „Природа за България“ организира наскоро почистване на местността „Ловджийска чешма“ край с. Росен. Младите природозащитници са ангажирали група младежи от местността, които да провеждат мониторинг на вече почистената и облагородена местност. Повод за подписването на споразумение между двете организации е желанието на членовете им да работят заедно по тези инициативи. Планира се обща кръгла маса и поредица от дискусии в училищата от представители на двете сдружения. СНЦ „Младежки Глас“ има до момента над 1200 члена от Бургас и страната, като един от дванайсетте клуба към Сдружението е създаден от млади еколози и е профилиран именно във възпитаването на традиции сред младите за опазване на българската природа. СНЦ „Природа за България“ е наскоро учредено гражданско обединение на младежи, които вече са няколко стотин и работят активно за общата кауза, която ги е обединила. „Днес в Бургас поставихме основите на едно добро сътрудничество в името на по-чиста и красива България“ – коментира Николай Стоилов, зам. Председател на СНЦ „Природа за България“.pic_sporazumenie_mg_pzb_02.jpg

снимка: вляво-Николай Стоилов, зам. Председател СНЦ „Природа за България“, вдясно-Вадим Рошманов, зам. Председател на Клуб „ЕКОЛОГИЯ“ към СНЦ „Младежки Глас“.

   8
Община Бургас Обяви
port bourgas


 sunnybeach

replica hermes outlet Hermes replica usaleswiss.com replica rolex uk replica rolex uk replica watches replica watches replica rolex replica watches replica rolex
1Z0-051 642-832 70-480 70-460 70-467 1Z0-052 642-813 642-832 70-463 70-480 70-689 1Z0-052 642-813 70-689 642-813 642-832 itexamsure.com itexambox.com itexamcup.com