Бургас въвежда електронно записване и за първолаците

сряда, 17 април 2013

Пилотен за страната електронен прием на първокласници ще въведе от тази година Община Бургас. След 2-годишната успешна реализация на електронното записване в детски ясли и градини, смятаме да улесним и родителите на децата, постъпващи в 1 клас и директорите на училищата, провеждайки класирането он-лайн и без напрежение и притеснение за тях, сподели на пресконференция в Общината зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева. В нея участваха още началникът на РИО-Бургас инж. Виолета Илиева и председателят на регионалния съюз на училищните директори и директор на ОУ „Васил Априлов“ Мария Стефанова.

         „Общо 32 са училищата в Бургас, които ще разкрият 101 паралелки за 1-ви клас. По норматив всяка от тези паралелки ще има 22-24 деца. Всяка година над 1800 деца се записват в първи клас в Бургас. Този път броят им ще бъде 2000. Това ни мотивира да предложим система, която да улесни работата и на директорите, и на родителите. Вместо да обикалят, както досега всяко училище поотделно, родителите ще се запознават с учебните заведения и условията, които предлагат на електронната система за броени минути от дома си“, разясни зам.-кметът.

         Новата електронна система ще заработи реално от 31 май в 08.00 часа на банер на сайта на Общината – www.burgas.bg и ще сложи край на изнервените по опашки пред училищата родители. Важно предимство е и уеднаквяването на критериите за прием в 1-ви клас във всички училища, тъй като в момента всяко учебно заведение определя конкретните изисквания за паралелките си, които утвърждава на педагогически съвет.

         За още по-голямо удобство на родителите новата система ще има визията на тази, която се използва от 2 години за прием в детските заведения. Отново в няколко стъпки, по много лесен и бърз начин ще се осъществява и самото записване. Разликата тук е, че родителите ще имат възможността да посочат 5 свои избора на училище, /а не 3, както е в детските градини/, които да подредят по приоритет. Най-много точки- 5 ще бъдат присъждани на избор номер 1, 4 точки на номер 2 и т. н.

„Самото записване ще стартира от 31 май и ще продължи до 10 юни. Родителите да не се притесняват – отново ще им дадем време да се запознаят предварително със системата, как функционира – критерии, регистрационна форма, необходими документи, училищата във всяка териториална дирекция, тъй като приоритет ще има и местоживеенето и брой свободни места за първокласници в тях. Ако родителите срещат някакви затруднения или имат въпроси, могат да ги зададат на електронната страница, ще им бъде отговорено, а отговорите ще се виждат от всички родители“, обясни още зам.-кметът Йорданка Ананиева.

Със системата за записване ще бъдат запознати директорите на училища и всички, които имат пряко отношение към приема, а самата система ще бъде отворена за запознаване на родителите с нея от 7 до 30 май.

Първото класиране ще бъде на 20 юни, а записването ще бъде от 20 до 26 юни, когато родителите трябва да подадат в самото училище необходимите документи – оригинал на свидетелство за завършена предучилищна подготовка, издадено от детската градина и документ, удостоверяващ предимство, ако има такова. Свободните места след първото класиране ще бъдат обявени от 27 до 30 юни, когато е и срокът за родителите, чиито деца не са приети, да коригират желанията си. Второто класиране ще бъде на 4 юли, а записването за него – от 4 до 10 юли.

Тази система ще позволи едно балансирано разпределение на децата по всички училища, което е от изключителна важност, тъй като до момента някои училища са претоварени, а други разполагащи със свободна и много добра база стоят почти празни.

Родителите, които нямат възможност по електронен път да заявят своите желания, ще могат да направят това по стария традиционен начин – като отидат в даденото училище, попълнят формуляр и в тяхно присъствие дежурният учител в учебното заведение въведе данните в системата и им даде уникалния входящ номер за проверка на резултатите.

Децата, които ще се ползват с предимство са:

–         Деца, завършили предучилищна подготовка в самото училище;

–         Деца, чиито братя или сестри се обучават в същото училище към 15 септември 2013 г.;

–         Деца на родители с постоянен или настоящ адрес към съответната териториална дирекция;

–         Дете сирак или полусирак;

–         Дете с трайни увреждания над 50 %.

При равен брой точки системата автоматично дава приоритет на първото записано дете, а следващото – се записва в училището, което родителят е посочил като второ желание. След записването, разпределението по паралелки се извършва от директора на учебното заведение.

 

 

 


Община Бургас Обяви
port bourgas

 sunnybeach

replica hermes outlet Hermes replica usaleswiss.com replica rolex uk replica rolex uk replica watches replica watches replica rolex replica watches replica rolex
1Z0-051 642-832 70-480 70-460 70-467 1Z0-052 642-813 642-832 70-463 70-480 70-689 1Z0-052 642-813 70-689 642-813 642-832 itexamsure.com itexambox.com itexamcup.com