„Топлофикация Бургас” инвестира в нови мощности

сряда, 17 юли 2013

Топлофикация Бургас” ще инвестира в изграждането на ново енергийно съоръжение, което ще използва биомаса за производството на енергия. Дружеството се надява да намали общите си разходи с 3% , което ще се отрази и на сметките за произведената топлоенергия.

 

Проектът предвижда закупуване и инсталиране на нов водогреен котел, който ще използва биомаса във вид на дървесен чипс за горене. Съоръжението ще бъде доставено от “SHANGHAI WELLINK INDUSTRY CO.”, LTD – Китай. То ще бъде инсталирано в ново, самостоятелно помещение, построено за целта. Непосредствено до него ще се изгради и склад за суровината. Общата инвестиция е около 3 млн. лева. Ползите ще са значителни – както за икономическата ефективност и диверсификация на енергийната суровина, така и от екологична гледна точка. „Топлофикация Бургас” цели да постигне троен ефект –  социален, икономически и екологичен.

 

„Високата цена на природния газ и монополното положение на доставчика ни кара непрекъснато да търсим алтернатива за заместването му. Това се налага най-вече през зимния период, когато нарастват разходите и на предприятието, и на домакинствата”. Така изпълнителният директор на „Топлофикация Бургас” инж. Въльо Дучев обяснява причината за крупната инвестиция, предприета от дружеството.

 

Предвидено е новият котел да се включва в топлинната схема на съществуващата отоплителна централа за 5-6 месеца годишно. В продължение на половин година, през зимата, топлинната енергия за Бургас ще бъде произвеждана едновременно от два вида гориво – природен газ и значително по-евтиния дървесен чипс. Очаква се в този период потреблението на природен газ да се намали с 31 % за сметка на използвана биомаса. Топлинната енергия, произведена от биомаса, ще достигне 23.4% от общото количество, а тази която се произвежда на водогрейната част на гориво природен газ ще се намали от 35.6% на 12.2%.

 

Използването на по-евтина суровина неминуемо ще се отрази върху сметките на потребителите. През последните години ТЕЦ – Бургас успява да поддържа най-ниските цени на топлинната енергия в страната, въпреки непрекъснатото поскъпване на природния газ. Новата инвестиция ще даде възможност на дружеството да продължи да провежда своята социална политика, обърната с лице към гражданите. Парното в Бургас ще бъде все така достъпно, а диверсификацията на горивната база ще подобри независимостта на производителя от капризите на монополиста и съответно – надеждността на доставките.

 

Новият водогреен котел има основно предимство – екологичното. Биомасата е вид възобновяем енергиен източник, чието изгаряне е с нулеви емисии от парникови газове. Употребата й като гориво ще намали количествата изгорен природен газ, което означава, че ще бъдат намалени и емисиите на въглероден двуокис във въздуха.

 

Дървесният чипс е напълно натурален продукт. Не се третира с никакви допълнителни вещества. Той е основна суровина при производството на хартия и велпапе, но през последните години употребата му се налага най-вече като енергийна суровина.  При изгарянето димните газове ще преминават през мултициклон и комина с височина 100 метра.

 

Проектът предвижда и изграждане на система за сухо пепелоотделяне. Пепелта ще се складира в специален бункер. Новата инсталация ще бъде с автоматичен режим на действие и напълно ще отговаря на хигиенните норми за обект с ограничена посещаемост. Излъчваните във въздуха количества прах и пепелни частици ще са минимални.

 

Чрез новата си мащабна инвестиция „Топлофикация Бургас” ще подпомогне развитието на съпътстващи видове бизнес в региона. Възможност за нов вид производство при гарантиран пазар се отваря пред дърводобивните фирми. Дървесният чипс се получава при добива на дървесина чрез механично раздробяване. ТЕЦ-Бургас ще доставя суровината само от местни фирми.

 

Пепелта, която се получава при изгарянето на биомасата, е от напълно натурална дървесина и е пригодна за използване в селското стопанство. „Топлофикация Бургас” възнамерява да я предлага за торене като почвени подобрители или заместител на калиевия тор. Този вид пазар обаче е слабо развит в България и е възможно за част пепелта  да няма клиенти. Затова дружеството е поискалo съгласие от община Бургас и фирма „Чистота” пепелната маса да бъде депонирана в общинското депо Братово при спазване на посочените от тях изисквания.

 

С инвестирането на сериозни капитали в нови производствени мощности “Топлофикация Бургас” гарантира своята водеща роля на модерния енергиен пазар. Досегашната практика показва, че единствено така могат да се задържат ниски цени на продукцията, европейски екологични норми и високо качество на услугата. Всичко това удовлетворява едновременно както интересите на дружеството, така и обществения интерес.

 

ОЩЕ НОВИНИ


Община Бургас Обяви
port bourgas

 sunnybeach

replica hermes outlet Hermes replica usaleswiss.com replica rolex uk replica rolex uk replica watches replica watches replica rolex replica watches replica rolex
1Z0-051 642-832 70-480 70-460 70-467 1Z0-052 642-813 642-832 70-463 70-480 70-689 1Z0-052 642-813 70-689 642-813 642-832 itexamsure.com itexambox.com itexamcup.com