28.1 C
Бургас
петък, юли 1, 2022

Изненада! ВАС: Над 100 общини събират такси незаконно

След извършена проверка, разпоредена от Върховна административна прокуратура, окръжните прокуратури  в страната подадоха 93 протеста и поискаха от административните съдилища обявяване на нищожност на текстове от общински наредби, незаконосъобразно регламентиращи издаване на „разрешения за разкопаване /прокопаване“ на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, респ. задължение за заплащане на такси от граждани и организации за издаване на такива административни актове.

Изготвени са и 27 предложения до общините за отстраняване на закононарушения в инспектираните области, а в три общини, по собствена инициатива, е стартирал процес на нормативна промяна. В началото на 2016г. Върховна административна прокуратура разпореди  на окръжните прокуратури извършване  на проверка по реда на надзора за законност върху всички подзаконови актове, издавани от общинските съвети в страната.

В хода на тази проверка е установено, че в наредбите, приети от общинските съвети в общините в страната са регламентирани различни административни процедури и местни такси, които нямат законова основа и незаконосъобразно гражданите са натоварени с административни и финансови тежести.

Едни от най- честите незаконни административни  процедури и такси   са свързани с издаване на  „разрешения за разкопаване /прокопаване“   на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства. Проверката на прокуратурите в страната е установила, че в 112 общини  са приети наредби, в които са въведени ред и условия за издаване на такива разрешителни, както и задължения за заплащане на такси от граждани и организации за издаване на такива административни актове.

Такива разпоредби  са незаконосъобразни,  тъй като нямат законно основание. Недопустимо е въвеждането на незаконни административни процедури и събиране на такси от гражданите, се казва в съобщението на ВАС. Съгласно чл. 72 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за  строеж.

В тези случаи единственият индивидуален административен акт, който се изисква от закона е разрешението за строеж и липсва друго законно основание за издаване на разрешение за разкопаване. Такава услуга не е предвидена нито в Закона за местните данъци и такси, нито в друг специален закон и е недопустимо събирането на местни такси за технически услуги, които не почиват на законова разпоредба.

Не могат да се обосноват и материално – технически и административни разходи за общините по извършване на услугата, тъй като съгласно ЗУТ строителят на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да извърши за своя сметка необходимите възстановителни работи в срока, определен от общинската администрация.

В района на Апелативна прокуратура – Варна са установени такива разпоредби в 21 общински наредби, а прокуратурите от този район са подали 19 протеста до административните съдилища.

В района на Апелативна прокуратура – Велико Търново са открити 12 общински наредби, в които са регламентирани такива разпоредби и са подадени 8 протеста.

В района на Апелативна прокуратура – Бургас установените наредби са 15, а подадените прокурорски протеста – 14.

В района  на Апелативна прокуратура –Пловдив  установените наредби са 30, прокуратурите са подали 28 протеста до административните съдилища и са изготвили 2 предложения до общините за отстраняване на незаконосъобразната правна уредба.

За района на Апелативна прокуратура – София е установено, че в 34 общински наредби има текстове, създаващи такива незаконни административни  и финансови тежести, като са подадени 24 протеста до административните съдилища.

От ВАП е създадена допълнителна организация за качественото и точно завършване на проверката, след като са констатирани и други общини, в които са въведени до незаконосъобразно изискване на разрешения и внасяне на такси.

В заключителния етап ще се преценят предпоставките за допълнително внасяне на протести в административните съдилища.

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук