„Без единно представителство на демократичната общност на следващите европейски, парламентарни, местни и президентските избори евроатлантическото бъдеще на България е сериозно застрашено! Без ясна управленска визия за бъдещето и без единно лидерство нашата страна няма да успее да излезе от периферията и да догони стандартите на развитите европейски страни. Без да се превърнем в единна политическа сила, няма да направим България достоен член на държавите от евроатлантическото семейство и желано място за реализация и живот на нашите деца“, пише в своя призив Ненчев.