28.1 C
Бургас
петък, юли 1, 2022

ОБЩИНА БУРГАС –

З А П О В Е Д № 2899/28.10.2020

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

          1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят  услугите по  събиране, извозване и обезвреждане  на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б.  Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и

                т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

      2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва:

РАЙОНИ, включени в системата на организирано поддържане на чистотатаЧЕСТОТА  НА  ИЗВОЗВАНЕ  НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ  И ВИДОВЕ  СЪДОВЕ 
   0,24  и 0,12м3 /пластмасов/1,1 м3 /Бобър/ 2,25 м3/ NORD/ 3,0   м3/ NORD/ 3,75 м3/ NORD/4 м3/контейнер/0,11 м3 /кофа Мева/
пъти  месечнопъти  месечнопъти  месечнопъти  месечно
А.  гр. Бургас, квартали  и населени места
 гр. Бургас и квартали   
–  ЦГЧ630…..–-
–  к-с “Изгрев”6304–-
–  к-с ”Зорница”630–-–-
–  к-с”Славейков”6304–-
–  к-с ”Бр. Миладинови”630–-–-
–  к-с”Лазур”630–-–-
–  кв.“Меден  Рудник”  вкл. „Районен център“6304–-
–  кв. Победа,303030–-
–  кв. Акации630–-–-
–  кв. Сарафово  1530 (от01.06 до30.09) 15 (от01.10 до31.05)–-–-
–  кв. Крайморие1530 (от01.06 до30.09) 10 (от01.10 до31.05)–-–-
–  кв. Лозово–-15–-–-
–  кв. Д.Езерово–-15–-–-
–  кв. Г.Езерово–-1015–-
–  кв. Ветрен444            4
–  кв. Банево4444
–  кв. Рудник4434
–  кв.Черно Море4434
–  Пром. зона Север8154–-
–  Пром. зона Юг8154–-
–  Приморски парк3030 (от01.06 до30.09) 15 (от01.10 до31.05)–-–-
–  Гробищен парк–-8–-–-
Населени места 
–  гр. Българово443….
–  с. Твърдица–-5….–-
–  с. Маринка–-8–-–-
–  с. Димчево–-5–-–-
–  с. Изворище4–-–-….
–  с. Драганово4–-–-…..
–  с. Брястовец44–-…..
–  с. Миролюбово44–-…..
–  с. Равнец443–-
–  с. Братово48–-–-
–  с.  Извор4–-–-….
Б.Вилни зони и селищни образувания
–  „Пети километър”615–-–-
–  вил. зона „Мин.бани“–-5          –-4
–  вил. зона. „Боровете”–-5–-–-
– вил. зона „Росенец”–-54–-
–  Лесопарк „Росенец”8 (от01.06 до30.09) 4(от01.10 до31.05)8 (от01.06 до30.09) 4(от01.10 до31.05)48 (от01.06 до30.09) 4 (от01.10 до31.05)
– с.о. Рибарско селище–-44–-
– с.о. Върли бряг–-8–-–-
– с.о. „Батака”–-4–-
– с.о. „Каптажа 1”–-4–-–-
– с.о. „ Лозницата”–-4–-–-
– с.о „ Училищното”–-–-4–-
– с.о. „Острица 1”–-4–-–-
– с.о. „Острица 2”–-4–-–-
-см.ф.„Хайнлъка“48–-–-
В. Застроени терени извън  границите на районите  по т.А и т.Б
-остров Св. Анастасия–-––4–-
-други застроени територииЧестота на извозване на битовите отпадъци  еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет  „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата”, Директор на дирекция „Околна среда“,  директорите на ЦАУ,  кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас. 

Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук