18.3 C
Бургас
четвъртък, май 19, 2022

Прессъобщение: Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново” за обект:  “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено  в местност „Вълково мъглище“, до с. Граматиково, Община Малко Търново“.

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”

АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01

Община Малко Търново реализира проект: „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01.

На 10.05.2022г. от 11:00 часа  в района на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено  в местност „Вълково мъглище“, до с. Граматиково, Община Малко Търново“ се състоя официална церемония „Първа копка“ по проект: „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Основната цел на проектното предложение е подпомагане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

               Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 2 броя общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местностите „Райков чукар“ до с. Звездец  и „Вълково мъклище“ до с. Граматиково на територията на община Малко Търново.

            Резултатите от изпълнението на проекта ще са извършване на техническа и биологична рекултивация на два броя сметища на територията на община Малко Търново и премахнати потенциални възможности за замърсяване на околната среда, в следствие на неправилно обезвреждане на събираните с години битови отпадъци.

Бенефициент по проекта е Община Малко Търново.

            Общата стойност на проекта е 1 530 096.50 лв., разпределени както следва:

            – Европейски фонд за регионално развитие – 1 300 582.02 лв.

            – Национално съфинансиране – 229 514.48 лв.

Срок за изпълнение -23 месеца.

На събитието присъстваха инж. Тонка Стоева –Заместник Кмет на Община Малко Търново, г-н Дичо Войков – Председател на Общински съвет –Малко Търново, г-н Стефан Стоянов –Кметски наместник на с.Граматиково, г-н Камен Василев  – представляващ фирма „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД–изпълнител на строително –монтажните работи, инж. Димитър Димитров –представител на фирма „ВЕДИПЕМА“ ЕООД- осъществяваща  строителен надзор  при изпълнение на  СМР, служители от общинска администрация, жители от с.Граматиково  и други.

               Събитието беше открито от инж. Тонка Стоева – Заместник Кмет на Община Малко Търново, след което даде думата на  г-н Цветомир Калчев – ръководител на проекта, който запозна присъстващите с дейностите и целите на проекта.

Символичната „Първа копка“, даваща началото на строителните работи беше поставена от Зам-Кмета на Община Малко Търново,   Председателя на Общинския съвет –Малко Търново и Управителя  на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи.

На финала на церемонията за всички участници беше осигурен кетъринг.  

Този документ е създаден по проект  №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.  

www.eufunds.bg

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук