26.1 C
Бургас
петък, 17 септември, 2021

Прессъобщение: Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”

ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”

АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01

Община Малко Търново реализира проект: „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01.

                Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново”, обект:  “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено  в местност „Райков чукар“ до с. Звездец“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0024-C01,

                Официалната церемония  за стартиране на проекта „Първа копка”  ще се проведе на 9.08.2021 от 14.00 ч. в района на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено  в местност „Райков чукар“ до с. Звездец, Община Малко Търново.

Основната цел на проектното предложение е подпомагане изпълнението на задълженията на Република България по член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година, относно депонирането на отпадъци и по точно осъществяване на контрол и управление на депата по такъв начин, че да се предотвратят или намалят потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и рисковете за здравето на човека.

                Специфична цел е извършване на техническа рекултивация на 2 броя общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местностите „Райков чукар“ до с. Звездец  и „Вълково мъклище“ до с. Граматиково на територията на община Малко Търново.

                Резултатите от изпълнението на проекта ще са извършване на техническа и биологична рекултивация на два броя сметища на територията на община Малко Търново и премахнати потенциални възможности за замърсяване на околната среда, в следствие на неправилно обезвреждане на събираните с години битови отпадъци.

                Общата стойност на проекта е 1 530 096.50 лв., разпределени както следва:

                – Европейски фонд за регионално развитие – 1 300 582.02 лв.

                – Национално съфинансиране – 229 514.48 лв.

Проектът стартира на 04.06.2020 год. с влизане в сила на договора за финансиране. Срокът на изпълнение е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Дейностите по проекта трябва да приключат до 04.05.2022 година.

Този документ е създаден по проект  №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.  

www.eufunds.bg

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

7,907Феновекато
1,756Последователиследвам
11,740Абонатиабонирам
spot_img
spot_img
spot_img

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

%d bloggers like this: