29.1 C
Бургас
сряда, юли 6, 2022

Продължава рекултивацията на депото за отпадъци край Обзор

Кметът на Несебър Николай Димитров откри официално събитие, което се проведе във връзка със стартиралите строително- монтажни работи по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“ в землище на гр. Обзор“.

„Проектът предвижда техническа рекултивация: строително – монтажните работи и биологична рекултивация. Техническата рекултивация  е в размер на около 1 250 000 лв. и тя е финансирана от ЕС от ОП „Околна среда” и приоритетна ОС 2 „Отпадъци”. Биологичната рекултивация се финансира от Община Несебър, което е в размер на 110 000 лв”.

Това е второто депо, което се закрива на територията на морската община. За депото в Несебър вече  е на ход биологична рекултивация. Такава ще бъде извършена и на депото в Обзор след приключване на строително- монтажните работи. Предвижда се залесяване на терена, за да може да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда и върху хората, а земята ще се използва за земеделски и горски нужди.  

„В сферата на туризма Община Несебър е една от общините, която е направила доста за опазване на околната среда и за по-добрия престой, както на българските , така и за чуждестранните туристи”.

Срокът за изпълнение на административния договор за безвъзмездна финансова помощ е 23 месеца, от които 18 месеца са предвидени за изпълнение на дейностите по проекта.

„Този документ е създаден в рамките на проект  ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“

7,907Феновехаресване
2,547последователиследвам
11,481абонатиабонирам
Последни новини
spot_img
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук